START | OM FÖRETAGET | LARMSYSTEM | REFERENSER | KONTAKT

Norrbackagatan 60, 113 41 Stockholm, Tfn: 08-726 82 40, Fax: 08-640-13-80, E-post: info@svensklarmteknik.se

Brandlarm

Vi är godkända för att installera brandlarmsanläggningar i såväl små som stora lokaler vi arbetar med de flesta fabrikaten med specialitet på Eltek anläggningar. Vi arbetar även med Talat utrymningslarm då det är fler än 150 personer.

www.eltek.se