Låssystem

» Spanjoletter
» Kodlås
» Motorlås
» Passersystem
» Säkerhetsdörrar

 

Spanjoletter

Svensk Larmteknik har som unik specialitet att reparera trasiga infällda spanjoletter. Kunden lämnar in spanjoletten för reparation och den återlämnas dagen efter. Det går snabbare och det blir billigare samt mycket smidigare utan kompletterande målningsarbeten och in fräsning för ny spanjolett.

 

Kodlås

Kodlås sitter idag på nästan samtliga entrer till b.l.a bostadsrättföreningar. Vi installerar och servar alla typer av kodlås .

 

Motorlås

Motorlås är väldigt vanligt att man använder ihop med ett passersystem för ett extra lås  vid nattlåsning. Det är väldigt säkert och går helt automatiskt med styrning från passersystem. Vi arbetar med alla typer av fabrikat.

 

Passersystem

På de stora företagen där det arbetar mycket folk installerar Svensk Larmteknik även passagesystem för att kunden  ska kunna hålla ordning och få registrering på in och ut passager av personal samt slippa jobbig nyckelhantering som annars krävs.

Vill man ha det ännu smidigare så finns det integrerade system där kunden kan få alla sina olika larm i ett och samma system vilket underlättar ytterligare.

Svensk Larmteknik arbetar med ett godkänt integrerat system där kunden kan få alla sina önskemål uppfyllda i ett och samma system. Systemet är pc baserat och bygger på att man samlar brand, inbrott, passage, kameraövervakning samt driftlarm till en och samma central.

Detta system gör att kunden i stället för ibland flera leverantörer kan arbeta med en och samma leverantör och på så sätt skapa en bra relation med denna.

 

Säkerhetsdörrar

Säkerhetsbehovet växer alltmer. Därmed har säkerhet blivit en allt viktigare  fråga vid projektering av både bostäder och andra fastigheterMed säkerhetsdörr försvårar man för inbrottstjuven avsevärt. Säkerhetsdörr är både en brandskydd samt inbrottsskydd . Vi monterar säkerhetsdörrar som är direkt kundanpassande.